تبیان، دستیار زندگی
ولی اون با این سن کمش خیلی عاقل و باهوشه اصلاً اون از موقعی که بدنیا اومد باهوش بود چون موقع شیرخوردن هیچ وقت تو شیشه شیرش فوت نمی کرد بلکه اونو همیشه میک میزد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولی اون با این سن کمش خیلی عاقل و باهوشه

اصلاً اون از موقعی که بدنیا اومد باهوش بود

چون موقع شیرخوردن هیچ وقت تو شیشه شیرش فوت نمی کرد

بلکه اونو همیشه میک میزد