تبیان، دستیار زندگی
هر انسانى، با هر نظام فكرى، افعال اختیارى‏اش را به منظور رسیدن به اهدافى كه آن‏ها را پسندیده و خوب تشخیص داده، انجام مى‏دهد؛ به عبارت دیگر، تمام افعال ارادى آدمى، تابع حسن و قبحى است كه تشخیص مى‏دهد. «حجاب و بى‏حجابى» نیز از این چارچوب برون نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احساس کمبود بعد از بی‌عفتی


هر انسانى، با هر نظام فكرى، افعال اختیارى‏اش را به منظور رسیدن به اهدافى كه آن‏ها را پسندیده و خوب تشخیص داده، انجام مى‏دهد؛ به عبارت دیگر، تمام افعال ارادى آدمى، تابع حسن و قبحى است كه تشخیص مى‏دهد. «حجاب و بى‏حجابى» نیز از این چارچوب برون نیست.

حجاب و بی حجابی

عده‏اى حجاب را نیك مى‏دانند و بدان پایبندند و در مقابل، بى‏حجابى را زشت مى‏شمارند و از آن بیزارى مى‏جویند؛ چنان كه گروهى بى‏حجابى را پسندیده، به آن اهتمام مى‏ورزند و حجاب را عملى زشت دانسته، دامن خود را از آن پاك مى‏سازند. این نوشتار، فارغ از دلیل‏هاى عقلى و نقلى و مقتضیات فطرى در پى بررسى آثار این دو پدیده است و خوبى و بدى و زشتى و زیبایى هر یك را مى‏نمایاند تا هر كس با تدبیر در آثار آن دو، راه صواب پیش گیرد.

دامنه تأثیر رفتارها

بى‏تردید زندگى اجتماعى - خواه بر استدلال عقلى و خواه برخواسته فطرى و خواه بر بنیان قراردادهاى اجتماعى و... بنا شده باشد - از تأثیر و تأثّر متقابل افراد و عملكرد آن‏ها تهى نیست. خوبى‏ها و زیبایى‏ها براى فرد و خانواده و جامعه مفیدند و زشتى‏ها و بدى‏ها نیز به همه زیان مى‏رسانند و تأثیر خود را بر تمام اعضا و اركان جامعه به جا خواهند گذاشت.

حجاب و رشد شخصیت‏

شخصیت؛ مجموعه افكار، عواطف، عادت‏ها و اخلاقیات یك انسان است كه به تمایز وى از دیگران مى‏ انجامد.  بر این اساس، هر كس شخصیتى دارد كه خود را با آن معرفى مى‏كند. و دیگران نیز او را به همان ویژگى‏ها مى‏شناسند. به عقیده اریك فروم مۆثرترین عامل در رشد شخصیت انسان برآوردن معقول نیازهاى روانى است كه حیوانات پست این نوع نیازها را ندارند. انسان سالم نیازهاى روانى - نه نیازهاى جسمانى مانند گرسنگى، تشنگى، جنسى و...- خود را از راه‏هاى خلاّق ارضا مى‏كند و اشخاص ناسالم از راه‏هاى نامعقول‏.

اكنون باید دید فرصت رشد شخصیت با رعایت حجاب بیش‏تر فراهم مى‏گردد یا با عدم رعایت آن؟ انسانى كه پیوسته نگران زیبایى خود است و بیش‏تر در جهت معرفى پیكر خود مى‏كوشد، بهتر مى‏تواند قابلیت‏هاى خود را بشناسد و به فعلیت برساند یا آن كه سر در باغ اندیشه دارد؟ آیا توجّه به نیازهاى جسمانى و سطحى به انسان امكان رشد مى‏دهد یا توجّه به نیازهاى عالى و مخصوص انسان‏ها؟ آیا غرق شدن در خود نمایى و جلب توجّه دیگران مسیر منتهى به یافتن خویشتن است؟ انسانى كه زندگى‏اش تحت فرمان و اراده‏اش نیست، در حس هویّت یابى خود، دچار شكست شده است‏. تا چه رسد به آن كه هویّتش را به كمال رساند. زیرا سلیقه و خواست دیگران در زندگى‏اش تأثیر مى‏گذارد و چنان زندگى مى‏كند كه دیگران مى‏پسندند، نه آنگونه كه خود مى‏پسندد.

بى‏حجاب در اندیشه نمایش خود و زیبایى خویش است. این امر كه عقده حقارت انسان را مى‏نمایاند، زمینه رشد و تعالى وى را نابود مى‏سازد؛ در حالى كه زن مانند مرد یك انسان است و باید از نظر انسانى رشد و تكامل یابد. كسى كه با نمایش زیبایى خود و گزینش پوششى ویژه در اندیشه جلب نظر دیگران به سر مى‏برد، در حقیقت مى‏خواهد با تكیه بر جذابیت‏هاى ظاهرى خویش و نه اصالت‏ها و ارزش‏هاى متعالى خود، جایى در جامعه بیابد.

در واقع او از این طریق اعلام مى‏دارد، آنچه برایش اصل است و اهمیّت دارد، «زن بودن» او است نه انسانیت و اندیشه و لیاقت و كارآیى‏اش. چنین فردى قبل از همه اسیر خویش است و به مغازه‏دارى شبیه است كه پیوسته در اندیشه تزیین ظاهر و تغییر دكور خود به سر مى‏برد و فرصت پرداختن به آرزوهاى بزرگ‏تر را نمى‏یابد.

سطح حرمت خود» در سازش یافتگى هیجانى، اجتماعى و عاطفى تأثیر بسیار دارد و از عوامل تعیین كننده اساسى در شكل‏دهى الگوهاى رفتارى و عاطفى است؛ به گونه‏اى كه تردید افراد در ارزشمندى‏شان به ناتوانى در رسیدن به زندگى عاطفى مى‏انجامد

حجاب و حرمت خود (احساس ارزشمندى)

از نظر روان‏شناسى، قطعى‏ترین عامل رشد انسان «میزان ارزشى» است كه هر فرد براى خود قائل است‏؛ به عبارت بهتر، نافذترین عامل رشد روانى و شخصیتىِ انسان، سطح حرمت خود (Self- esteem) او است. درجه ارزیابى فرد از خود، حرمت خود خوانده مى‏شود و در واقع باز خوردى از مورد قبول بودن و مورد قبول نبودن به شمار مى‏آید. این قضاوت در قالب رفتارهاى كلامى و غیر كلامى بروز مى‏كند و گستره‏اى است كه فرد خود را در آن پهنه توانا، مهم، موفق و با ارزش و یا ناموفق و بى‏ارزش مى‏داند.

«سطح حرمت خود» در سازش یافتگى هیجانى، اجتماعى و عاطفى تأثیر بسیار دارد و از عوامل تعیین كننده اساسى در شكل‏دهى الگوهاى رفتارى و عاطفى است؛ به گونه‏اى كه تردید افراد در ارزشمندى‏شان به ناتوانى در رسیدن به زندگى عاطفى مى‏انجامد. این افراد همواره از آشكار شدن ناتوانى‏هاشان هراسناكند و صحنه را ترك مى‏كنند. از طرفى خلاقیت با «سطح حرمت خود» رابطه كاملاً مستقیم دارد.

به راستى آیا برهنه شدن و كشاندن رفتارهاى جنسى به كوچه و خیابان به آدمى ارزش مى‏دهد و انسان را از احساس ارزشمندى بهره‏مند مى‏سازد؟ البتّه شاید احساس رضایت آنى و زود گذر پدید آورد، ولى كم‏تر كسى است كه بر خوردارى از این حالت و رفتار را ارزش تلقى كند و شخص برخوردار از این روحیه را ارزشمند بداند. افزون بر این، تأمین هر خواسته‏اى همیشه با احساس رضایت همراه نیست. در جامعه‏اى كه برهنگى تمام شریان‏هاى آن را پر كرده و زن و مرد همواره در حال مقایسه داشته‏ها و نداشته‏هاى خویشند، انسان‏ها در تشویش مستمر و دلهره همیشگى فرو مى‏روند؛ زیرا رقابت و مقایسه در میدانى رخ مى‏نماید كه ظرفیت رقابت ندارد و بدین سبب، آدمى به تنوع طلبى حریصانه كشیده مى‏شود.

حجاب و بی حجابی

بى‏تردید تا وقتى این اندیشه فضاى ذهن آدمى را آكنده است، فرصتى براى بروز خلاقیت و ابتكار باقى نمى‏ماند. ذهنِ مشغول به تصاحب دل دیگران و جلب نظر مردان و پسندیده شدن، هرگز اندیشه علمى را بر نمى‏تابد و نمى‏تواند یافته‏اى تازه عرضه كند. او در پى آن است كه در وضعیت موجود پسندیده شود نه آن كه وضعیت را تغییر دهد و با ابتكار و خلاقیت، طرحى نو در اندازد. از سوى دیگر، از آن‏جا كه احساس بى‏ارزش بودن تمام وجود این افراد را پر كرده است، در پى جبران این كمبود بر مى‏آیند و چون آسان‏ترین راه رسیدن به این احساس، مقبول دیگران واقع شدن است، از طریق برهنگی ،در این مسیر گام بر مى‏دارند تا به شكلى، احساس ارزشمندىِ از كف رفته خود را جبران كنند. در حالى كه شخص بر خوردار از حجاب هرگز چنین نیازى را احساس نمى‏كند. در نگاه او بهترین راه جبرانِ احساسِ ارزشمندى آن است كه خود را از دسترس بیگانگان دور نگهدارد و مقام و موقعیت خود را پایین نیاورد. ویلیام جیمز به صراحت توصیه مى‏كند: زنان عزّت و احترامشان به این است كه به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نكنند و خود را از دسترس مردان، دور نگهدارند.

پس حجاب احساس ارزشمندى است؛ كه موقعیتى بلند مرتبه براى زنان پدید مى‏آورد و مردان را در محدودیت فرو مى‏برد.

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان


منابع:

١. فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، غلامعلى حداد عادل

. 2. مسأله حجاب، مرتضى مطهرى.

مطالب مرتبط:

برای علاقه مندان به چادر

زنان پرده نشین، مبارزان انسان ساز

شرکت کنندگان مسابقه بدحجابی

بهترین نوع حجاب ، در ایران

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.