تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عصر که می شد، فیلها و گورخرها و بُزهای کوهی به خانه هایشان بر می گشتند.