تبیان، دستیار زندگی
شب پیش دخترک را دیده بودند اما از او کبریتی نخریده بودند. مردم بدن دخترک را بلند کردند و به کلیسا بردند و برای شادی روحش دعا خواندند اما کسی نمی دانست دخترک میان شعله کبریت ها چه چیز قشنگی دیده بود و با شادی به آسمان پرواز ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنها همان کسانی بودند که شب پیش دخترک را دیده بودند اما از او کبریتی نخریده بودند.

مردم بدن دخترک را بلند کردند و به کلیسا بردند و برای شادی روحش دعا خواندند اما کسی نمی دانست دخترک میان شعله کبریت ها چه چیز قشنگی دیده بود و با شادی به آسمان پرواز کرده بود.

حالا او در بهشت بود. کنار مادربزرگش آنها سال نو را در بهشت جشن گرفته بودند. شاید اگر مردم خوب گوش می کردند صدای خنده و شادی دخترک را از بهشت می شنیدند.