تبیان، دستیار زندگی
باید خودمان را به نسخه های بهتر و نزدیک به متن اصلی برسانیم چرا که این متون در واقع میراث ما را شکل می دهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 تصحیح متن علم است 
 مصحح باید به درجه اجتهاد ادبی رسیده باشد 
 تاریخ تصحیح متون کلاسیک فارسی 
 ضروریات تصحیح متن 
 تاثیر گویش در تصحیح متن 
  مشکلاتی که پس از هزاره ها هنوز حل نشده باقی است 
 مردی که می سراید 
 تصحیح متن هنر است 
 تصحیح کار یک فرد نیست 
 کاشف فروتن متون کلاسیک ادب پارسی 
 فروغی، وابسته ادبیات فارسی 

تهیه و تنظیم: فاطمه شفیعی

بخش ادبیات تبیان

طراح و گرافیست: محبوبه همتی