تبیان، دستیار زندگی
آیا می‌دانید ستاره‌ای مانند خورشید ما چگونه می‌میرد؟ این‌گونه ستاره‌ها در پایان عمرشان به یک غول سرخ تبدیل می‌شوند. در این مرحله٬ لایه‌های بیرونی ستاره بر اثر تپش و بادهای قدرتمند ستاره‌ای از ستاره جدا می‌شوند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند

آیا می‌دانید ستاره‌ای مانند خورشید ما چگونه می‌میرد؟ این‌گونه ستاره‌ها در پایان عمرشان به یک غول سرخ تبدیل می‌شوند. در این مرحله لایه‌های بیرونی ستاره بر اثر تپش و بادهای قدرتمند ستاره‌ای از ستاره جدا می‌شوند.  هسته‌ی داغ و درخشان ستاره‌ پرتوهای فرابنفش گسیل می‌کند که باعث یونیده شدن لایه‌های جدا شده می‌شود. در نتیجه اتم‌های موجود در این لایه‌ها برانگیخته می‌شوند و از خود نور تابش می‌کنند که به صورت سحابی سیاره‌نما دیده می‌شوند.

در بیشتر سحابی‌های سیاره‌نما می‌توانید ستاره‌ی مادر را در مرکز آن‌ها جست‌وجو کنید. در ادامه گروهی از این سحابی‌ها برای‌تان به‌نمایش در آمده است:

 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
 • گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند
  گالری مرگ ستاره‌های خورشیدمانند

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع:کانوت