تبیان، دستیار زندگی
یا مریض ها را شفا بده. درسم را خوب کن. خدایا همه ی گداها را بهشون پول زیادی بده تا دیگه درخانه های مردم را نزنند. خدایا فرج آقا امام زمان را زودتر بیار. خدایا من دوست دارم یک دامپزشک شوم. خدایا پدر و مادر من را برایم نگه دار ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امیرحسین زینل بیگی

خدایا مریض ها را شفا بده. درسم را خوب کن. خدایا همه ی گداها را بهشون پول زیادی بده تا دیگه درخانه های مردم را نزنند. خدایا فرج آقا امام زمان را زودتر بیار. خدایا من دوست دارم یک دامپزشک شوم. خدایا پدر و مادر من را برایم نگه دار و برادرم. خدایا برادرم را درس خوان نگه دار و به دایی هایم پول زیاد بده.