الف) نماز صبح تا چه زمانی ادا می باشد؟ ب) وقت فضیلت آن چه زمانی است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقت فضلیت و ادای نماز صبح

نماز صبح

سوال: الف) نماز صبح تا چه زمانی ادا می باشد؟ ب) وقت فضیلت آن چه زمانی است؟

امام خمینی(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح ما بین طلوع فجر صادق(سپیده صبح است که در افق پهن می شود) و آخر وقت آن تا طلوع خورشید می باشد.

ب) وقت فضیلت نماز صبح از طلوع فجر تا وقتی است که قرمزی مشرق ظاهر شود.

تحریرالوسیله (عربی)، 1380، ص 137و 138، م 6

 

آیة الله اراکی(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح از اول فجر صادق و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می آید. (تا طلوع خورشید)

ب) وقت فضیلت نماز صبح از طلوع فجر است تا موقعی که قرمزی طرف، مشرق ظاهر شود.

توضیح المسائل، 1372، ص 137، م 735

عروة الوثقی، 1425هـ ق، ص 387

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح مابین طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید می باشد. (آخر وقت)

ب) وقت فضیلت نماز صبح از اول صبح تا حادث شدن حمره مشرقیّه (ظاهر شدن قرمزی طرف مشرق) می باشد.

وسیلة النجاة، 1423هـ ق، ج1، ص 174، م 607

 

آیة الله تبریزی(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید می باشد.

ب) وقت فضیلت صبح از طلوع فجر صادق تا هنگام ظاهر شدن قرمزی طرف مشرق می باشد.

منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 136 و 137، م 504

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) وقت نماز صبح از اول فجر صادق تا طلوع خورشید می باشد.

اجویة الاستفتائات (فارسی)، 1386،  ص 76 و 77 با استفاده از م 351 و 358

 

آیة الله خوئی(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید می باشد.

ب) وقت فضیلت صبح از طلوع فجر تا هنگامی که سرخی طرف مشرق به وجود می آید.

عروة الوثقی، 1402 هـ ق، ج1، ص 372 و 273

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) وقت ادای نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است.

ب) وقت فضیلت صبح از طلوع فجر است تا موقعی که صبح در آسمان تجلی باید (تجلی صبح قبل از شروع حمره مشرقیه را گویند.)

عروة الوثقی، 1425 هـ ق،  ج2، ص 11 و 12

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) وقت ادای نماز صبح از فجر صادق و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می آید.

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 182، م 749

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) وقت ادای نماز صبح ما بین طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید.

ب) وقت فضیلت آن از اول فجر تا ظاهر شدن قرمزی طرف مشرق می باشد.

هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1 ص 108، م 639

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح ما بین طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید می باشد.

ب) وقت فضیلت نماز صبح از طلوع فجر تا موقعی که قرمزی طرف مشرق ظاهر شود (زمان روشن شدن آسمان)

عروة الوثقی، 1422هـ ق، ج1، ص 367

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) وقت ادای نماز صبح ما بین طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید می باشد.

ب) وقت فضیلت آن از اول فجر تا ظاهر شدن قرمزی طرف مشرق می باشد.

هدایة العباد، 1413هـ ق، ج 1، ص 127، م 639

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) وقت ادای نماز صبح از اول طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب می باشد.

ب) وقت فضیلت نماز صبح از طلوع فجر تا موقعی که آسمان روشن می شود.

توضیح المسائل، 1383، ص 135 و 136، م 681

تعلیقات عروة الوثقی، 1413هـ ق، ص 153

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) وقت ادای نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید می باشد.

ب) وقت فضیلت صبح از طلوع فجر تا ظاهر شدن قرمزی در طرف مشرق می باشد.

توضیح المسائل، 1381، ص 157، م 742،

التعلیقات علی العروة الوثقی، ص 117، فصل فی اوقات الیومیه و نوافل ها

عروة الوثقی، 1425هـ ق، ج1، ص 387

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق خورشید است.

ب) وقت فضیلت صبح از طلوع فجر تا ظاهر شدن قرمزی در طرف مشرق می باشد.

منهاج الصالحین، ج2، ص 147 و 148

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .