تبیان، دستیار زندگی
الف) خواندن قرآن در سجده چه حکمی دارد؟ ب) حکم سجده بر طرفی از مهر که نوشته یا تصویر دارد چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم خواندن قرآن در سجده و سجده بر برجستگی مهر

سجده

سوال: الف) خواندن قرآن در سجده چه حکمی دارد؟ ب) حکم سجده بر طرفی از مهر که نوشته یا تصویر دارد چیست؟

امام خمینی(ره):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

عروة الوثقی، 1383، ص 528 م 3

توضیح المسائل، 1371، ص 147، م 1092

آیة الله اراکی(ره):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

توضیح المسائل، ص 196، م 1084

مسائل الواضحه، 1372، ص 191، م 1084

آیة الله بهجت(ره):

الف) اشکال ندارد مخصوصاً آن آیاتی که مشتمل بر دعا است.

ب) صحیح است بهتر آنست که بر آن طرف دیگرش سجده نماید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله تبریزی(ره):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

ب) سجده بر طرف مزبور مانعی ندارد و بهتر است بر طرف دیگر که نوشته و تصویر ندارد سجده نماید. والله العالم

توضیح المسائل، 1380، ص 166، م 1101

منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ص 180 و 182، م 653

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) اگر صورت نماز را به هم نزند، به قصد قرآن اشکال ندارد، اگر چه بهتر ترک آن است.

ب) مانع ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خوئی(ره):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 186، م 1101

منهاج الصالحین، 1410هـ ق، ص 177 و 176، م 653

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف وب ) گفته اند کراهت دارد و سجده بر نوشته مهر اشکال و کراهت ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

توضیح المسائل، 1381، ص257، م1101

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

ب) جوازش ثابت و کراهتش ثابت نیست. واله العالم.

توضیح المسائل، 1382، ص 217، م 1101

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) مکروه است.

ب) مانعی ندارد. دلیلی بر کراهت نداریم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

ب) نماز اشکال ندارد ولی چون ممکن است بعضی مغرضین از مخالفین که همواره در مقام افتراء و تهمت شیعه هستند ارائه نمایند که اینها (العیاذ بالله) به گنبد مشاهد، سجده می کنند، بهتر است مهر بدون نقش تهیه کنند که هم زبان مغرضین بسته شود و هم نظر بر آن سبب اغتشاش حواس و به هم خوردن حال حضور قلب نشود.

توضیح المسائل، 1374، ص 189، م 1101

عروة الوثقی، 1383، ص 528 م 3

مجمع المسائل، 1369، ج1، ص 175، س 197

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

ب) اشکالی ندارد ولی بهتر ترک آنست.

تعلیقه عروة الوثقی، 1413هـ ق، ص 210، م 3

توضیح المسائل، 1382، ص 181، م 978

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

ب) صحیح است.

تعلیقه عروة الوثقی، ص 142، م 3

توضیح المسائل، 1384، ص 220، م 1093

هزار و یک مساله فقهی، 1383، ج1، ص 36، با استفاده س

131

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) قرآن خواندن در سجده مکروه است.

توضیح المسائل، 1381، ص 396، م 1101

منهاج الصالحین، ص 196 و 198، م 653

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.