آیا به هدیه ای که تا سال خمسی بدون استفاده باقی مانده، خمس تعلّق می گیرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمس هدیه ای که بدون استفاده مانده!

هدیه روز مرد، فراموش تان نشود!

سوال: آیا به هدیه ای که تا سال خمسی بدون استفاده باقی مانده، خمس تعلّق می گیرد؟

امام خمینی(ره):

واجب نیست خمس آن را بدهد.

تحریرالوسیله، 1408هـ ق، ص 356، الخامس

توضیح المسائل، 1383، ص 231، م 1753

 

آیة الله اراکی(ره):

باید خمس آن را بدهد.

المسائل الواضحه، 1373، ج 1، ص 305، م 1786

توضیح المسائل، 1372، ص 317، م 1786

 

آیة الله بهجت(ره):

بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

وسیلة النجاة، 1423 هـ ق، ج1، ص 392، الخامس

توضیح المسائل، 1381، ص 271، م 1377

 

آیة الله تبریزی(ره):

اگر آن هدیه چیز کم یا کوچکی حساب نشود، خمس آن را باید بدهد.

منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 327، السابع

توضیح المسائل، 1378، ص 261 و 262، م 1762

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

هبه و هدیه خمس ندارد.

اجویة الاستفتائات، 1387، ص 176، س 851

 

آیة الله خوئی(ره):

خمس آن را باید بدهد.

منهاج الصالحین (العبادات)، 1410هـ ق، ج1، ص 331، السابع

توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 302، م 1762

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

خمس آن را باید بدهد.

منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 392، السابع

توضیح المسائل، 1423هـ ق، ص 338، م 1723

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

خمس آن را باید بدهد.

توضیح المسائل، 1377، ص 342، م 1762

هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1، ص 276، م 1619

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد، لازم است خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد، خمس آن را بدهد.

خمس آن را باید بدهد.

المسائل الشرعیه1428 ه. ق ص 381 ، م 1761

توضیح المسائل، 1383 ، ج2 ، ص 6 ، م 1762

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1422 هـ ق، ج 2، ص 190، السابع

توضیح المسائل، 1383، ص 292، م 1803

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

واجب است خمس آن را بدهد.

هدایة العباد، 1413هـ ق، ج1، ص 323، م 1620

توضیح المسائل، 1414 هـ ق، ص 299، م 1762

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه)  :

احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1428هـ ق، ج2، ص 228، السابع

توضیح المسائل، 1383، ص 278، م 1477

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

هدیه خمس ندارد.

التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 238، السابع

هزار و یک مساله فقهی، 1383، ج2، ص 101، با استفاده از س 354

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

در صورتی که آن (مال) بخشیده شده قدر و قیمت معتنابهی (قابل توجه) نزد مردم داشته باشد، خمس آن را باید بدهد.

منهاج الصالحین، 1428، هـ ق، ج 2، ص 368، السابع

توضیح المسائل، 1379، ص 518، م 1770

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.