تبیان، دستیار زندگی
متعارف است خانواده دختر همانند جهیزیه، لباس و وسایلی را تحت عنوان سیسمونی فراهم می کنند، آیا به این وسایل خمس تعلق می گیرد؟ در صورت تعلق خمس، چه کسی و چه زمانی باید آن را پرداخت نماید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم خمس سیسمونی

سیسمونی

سوال: متعارف است خانواده دختر همانند جهیزیه، لباس و وسایلی را تحت عنوان سیسمونی فراهم می کنند، آیا به این وسایل خمس تعلق می گیرد؟ در صورت تعلق خمس، چه کسی و چه زمانی باید آن را پرداخت نماید؟

آیة الله بهجت(ره):

جهیزیه و چیزی که مثل آن باشد، خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله تبریزی(ره):

آنچه به طور متعارف در معرض استفاده در طول سال است یا مصرف می شود خمس ندارد و آنچه زاید است در آخر سال خمس آن را مالک آن باید بپردازد.

اگر به دختر بالغ بخشیده اند و در اختیار او در زمان بلوغ قرار گرفته ملک او شده و سال از زمان در اختیار گرفتن یعنی قبض شروع می شود.

و اگر در زمان قبل از بلوغ بخشیده شده و در اختیار یعنی قبض پدر یا جد پدری یا قیم شرعی او قرار گرفته خمس ندارد.

و خمس در جهیزیه بنابر احتیاط واجب است در صورتی که در اختیار دختر قرار نگرفته و به او نبخشیده اند و خمس بر کسی واجب است که پولش یا عین آن مال او است. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

آنچه که جزو مخارج خانواده دختر محسوب می شود، خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر تهیه آن از قبل متعارف باشد بنحوی که اگر قبلاً تهیه نکند برای تهیه اش در موقع خود به سختی می افتد خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

حکم جهیزیه را دارد که اگر زائد بر شأن نباشد، خمس ندارد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر. اگر مثل جهیزیه در زمان لزوم نتواند یک جا تهیه کند خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که در آستانه نیاز باشد و تهیه آن جز به صورت تدریجی ممکن نباشد خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در فرض سوال چنانچه نتواند یک جا آن را خریداری کند و ناچار باشد که تدریجاً تهیه نماید متعلّق خمس نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

سوال: آیا سیسمونی که قبل از ازدواج دختر برای او تهیه می شود خمس دارد؟

آیة الله بهجت(ره):

خمس دارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات  جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.