تبیان، دستیار زندگی
وسیله ای که برای کاهش سرعت خودرو و یا متوقف کردن کامل خودرو استفاده می شود، ترمز نامیده می شود. در هنگام ترمز گرفتن، انرژی جنبشی به انرژی حرارتی تبدیل می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیستم ترمز (brake system)

مقدمه

خودرو وسیله نقلیه ای است که انسان برای رفع نیازمندی های خود از آن استفاده می کند، یک خودرو از بخش های مختلفی تشکیل شده است، این بخش ها عبارتند از :

1-   شاسی و بدنه

2-   سیستم تعلیق

3-   سیستم ترمز

4-    سیستم فرمان

5-    مولد قدرت(مولد)

6-    سیستم سوخت رسانی

7-    سیستم انتقال قدرت

8-    برق خودرو

سیستم ترمز

وسیله ای که برای کاهش سرعت خودرو و یا متوقف کردن کامل خودرو استفاده می شود، ترمز نامیده می شود.

در هنگام ترمز گرفتن، انرژی جنبشی به انرژی حرارتی تبدیل می شود که این تبدیل انرژی به دلیل ایجاد اصطکاک بین لنت ها و قطعات متحرک دوار چرخ صورت می پذیرد که در نهایت به کاهش سرعت خودرو منجر می شود.

خوب است بدانید که هر چه ضریب اصطکاک لنت ها بیشتر باشد، خودرو هنگام ترمز گرفتن مسافت کم تری را طی خواهد کرد.

قدرت ترمزگیری با توان شتاب گیری اتومبیل، رابطه مستقیم دارد. مناسب ترین وضعیت این است که خودرو در یک دهم زمانی که برای زسیدن به یک سرعت معین نیاز دارد، بتواند خودرو را از همان سرعت، متوقف نماید.

از طرف دیگر، مسافتی که خودرو تا توقف کامل طی می کند که همان طول خط ترمز نامیده می شود، بستگی به زمان عکس العمل راننده و مقدار نیرویی که سیستم ترمز ایجاد می کند دارد.

اصولا ترمز در خودرو به دو گونه استفاده می شود که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت:

انواع ترمز :( Brake Type)

1- ترمز دستی :

اگر بخواهیم خودرو به طور کامل متوقف شود، از این ترمز استفاده می کنیم. یعنی برای ثابت بودن خودرو در پارکینگ و یا در توقف های طولانی از ترمز دستی استفاده می شود.

نیروی ترمزگیری توسط یک کابل از اهرم دستی به لنت ها منتقل می گردد. در انتهای ترمز دستی یک آزاد کننده وجود دارد که برای خلاص کردن ترمز دستی  استفاده می شود.

ترمز دستی می تواند خود به دو صورت وجود داشته باشد:

ترمز دستی یکپارچه  که در این نوع اجزای  ترمزگیری هم چون لنت ها و کفشک ها، با مکانیزم ترمز پایی، مشترک است و فقط سیستم کنترل کننده آن ها با هم متفاوت است.

در مدل دوم، ترمز پایی به صورت مستقل عمل کرده و هیچ قسمت مشترکی با مکانیزم ترمز پایی ندارد،  هر یک از این دو ترمز به صورت کاملا مستقل و مجزا از یکدیگر عمل می کنند.

سیستم ترمز
سیستم ترمز

2-ترمز پایی

در هنگام رانندگی، اگر بخواهیم سرعت خودرو را کاهش دهیم یا خودرو را متوقف کنیم، از ترمز پایی استفاده می کنیم، مکانیزم عملکردی ترمز پایی هیدرولیکی می باشد.

یک پدال در زیر پای راننده قرار دارد و راننده با فشار پای خود روی این پدال باعث می شود که، سیلندر اصلی عمل کرده و روغن ترمز متراکم شود تا بتواند در مسیرهای  روغن به حرکت در آید. فشار روغن در پایان، باعث عمل کردن سیلندرهای موجود روی چرخ ها شده و بدین طریق کفشک ها و لنت ها فشرده می شوند و عمل ترمزگیری و کاهش سرعت رخ می دهد.

سیستم ترمز
سیستم ترمز


مرکز یادگیری سایت تبیان