تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت دهه فجرانقلاب اسلامی ایران افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ تشکیل شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد

 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
 • افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد
  افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در دبیرستان بنت الهدی زارچ یزد

منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان