تبیان، دستیار زندگی
به منظور ارایه مشاوره وایجادانگیزه بیشتر و آشنائی با فنون مطالعه کنکور نشست تخصصی دانش آموزان پیش دانشگاهی خاتم درکانون آیت الله خاتمی برگزارشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری نشست تخصصی دانش آموزان پیش دانشگاهی با دکترحیدراسلامی درخاتم

برگزاری نشست تخصصی دانش آموزان پیش دانشگاهی بادکترحیدراسلامی درخاتم استان یزد


به منظور ارایه مشاوره وایجادانگیزه بیشتر و آشنائی با فنون مطالعه کنکور نشست تخصصی دانش آموزان پیش دانشگاهی خاتم استان یزد درکانون آیت الله خاتمی برگزارشد.


به منظور ارایه مشاوره وایجاد انگیزه بیشتر و آشنائی با فنون مطالعه کنکور نشست تخصصی دانش آموزان پیش دانشگاهی خاتم باحضور دکترحیدراسلامی استاد و مشاوره برجسته درکانون آیت الله خاتمی برگزارشد.

دراین نشست دانش آموزان پیش دانشگاهی خاتم با آخرین فنون مطالعه ، تست زدن ، برنامه ریزی جهت آمادگی بیشتر در کنکورآشناشدند .

دراین نشست دانش آموزان پیش دانشگاهی خاتم با آخرین فنون مطالعه ، تست زدن ، برنامه ریزی جهت آمادگی بیشتردر کنکور آشنا شدند .

دکترحیدراسلامی ضمن تشریح روشهای نوین ایجادانگیزش در دانش آموزان آنان را به تلاش وکوشش بیشتر و درس خواندن جهت کسب رتبه های برتر در کنکور سراسری توصیه نمود.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان