تبیان، دستیار زندگی
در میان عوامل متعدد اعم از فردی و محیطی که بر روی یادگیری فرد تاثیر می گذارد، داشتن انگیزه نقش مهم تری دارد چرا که شناخت دقیق انگیزه افراد از آموزش در هدایت آنها در امر فراگیری بسیار تاثیرگذار است و می تواند سرعت یاددهی و یادگیری را افزایش دهد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)

آشنا شدن با مفهوم انگیزه و شناختن انواع آن، کمک بسیاری در شناختن سریع تر افراد می کند. در حوزه آموزش انگیزه پیشرفت از اهمیت بالایی برخوردار است. تفاوت در انگیزه هر فرد بر میزان فراگیری او نیز تاثیر می گذارد.

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)

انگیزه به حالت ها و رفتارهای درونی یک فرد گفته می شود  كه موجب می شود فرد به سوی انجام کاری تشویق شده و آن را به جدیت پیگیری کند.

انگیزه عامل بسیار مهم و اغلب مهم ترین شرط یادگیری است. تمامی عواملی که در اطراف هر فردی وجود دارد می توانند بر انگیزه فرد برای یادگیری تاثیر بگذارند. این عوامل ممكن است شامل:

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)ویژگی های یادگیرنده

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)برنامه های درسی

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)ویژگی های اساتید

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)شرایط و ویژگی های محیط آموزشی

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)عوامل محیطی و ... باشد.

در صورتی كه فراگیران به این روش انگیزه نداشته باشند و شوقی نسبت به یادگیری از این طریق نداشته باشند علاوه بر این كه خود در بحث آموزش سریع پیش نمی روند بلكه بر روی موارد دیگر هم چون طراحان محتوا و تدریس كنندگان نیز تاثیر گذاشته و سبب كندی آن ها در كار می شوند.

انگیزه یكی از مهم ترین عواملی است كه رفتار یادگیرندگان را در آموزش الکترونیکی تحت تأثیر قرار می دهد چرا که تغییرات کوچک حتی در محیط آموزشی نیز می تواند بر این موضوع تاثیر داشته باشد.

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)

داشتن انگیزه به فرد در یادگیری و انجام کارهایی که نمی تواند با دیگران در ارتباط فیزیکی باشد کمک می کند چرا که ارتباط چهره به چهره در انجام هر چه بهتر کارها تاثیر به سزایی می گذارد.

داشتن انگیزه مثبت به فرد این توانایی را می دهد تا با محیط های مجازی و الکترونیکی بیشتر کنار بیاید و در همین محیط نیز بتواند به خوبی کارها و فعالیت های خود را گسترش و بهبود بخشد.

به نوعی می توان انگیزه را نوی محرک دانست که حتی می تواند بر تفکرات فرد نیز اثرگذار باشد.

در زمینه یادگیری الکترونیکی فرد باید انگیزه بیش تری از خود نشان دهد چرا که در محیط هایی که به تعبیری سنتی هستند هر نوع عاملی از رقابت گرفته و یا چشم و هم چشمی می تواند زمینه ای برای بروز انگیزه باشد اما در یادگیری الکترونیکی این مسایل وجود ندارد.

انگیزه بر رفتارها و فعالیت های مختلف تحصیلی و ویژگی های شخصیتی افراد نیز تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، بین افرادی كه از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردارند و افرادی كه انگیزه پیشرفت درآنان پائین یا ضعیف است، تفاوت های بسیاری مشاهده می شود.

به طور کلی دانش آموزانی كه دارای انگیزه بالایی برای پیشرفت هستند در مقایسه با كسانی كه انگیزه پیشرفت آن ها ضعیف است مدت طولانی تر برای انجام تكالیف و یا فعالیت هایشان تلاش می كنند.

در نگاه کلی تر می توان تاثیر انگیزه بر روی افراد را به صورت زیر دسته بندی نمود. دانش آموزانی كه دارای انگیزه بالایی برای  پیشرفت هستند در مقایسه با كسانی كه انگیزه پیشرفت آن ها ضعیف است مدت طولانی تر برای انجام تكالیف و یا فعالیت هایشان تلاش می كنند.

دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا، موفقیت را به تلاش و كوشش و شكست خود را به كمبود تلاش ها می دانند در مقابل افرادی كه انگیزه پیشرفت در آنان ضعیف است، عامل  شكست یا موفقیت را توانایی و استعداد، دشواری تكالیف یا مسائل یا شرایط محیطی و خارجی دیگر، نه تلاش، نسبت می دهند.

یادگیرندگانی كه انگیزه پیشرفت بالایی دارند برای موفقیت تلاش می كنند و انتظار موفقیت دارند این انتظار به تقویت اعتماد به نفس آنان كمك می كند. از طرف دیگر هر گونه موفقیت، قدرت پیشرفت را در آنان بیشتر می كند و رسیدن به موفقیت بعدی را آسان می كند.

انگیزه عاملی مهم در یادگیری الکترونیکی(1)

انگیزه عامل بسیار مهم و اغلب مهم ترین شرط یادگیری است اهمیت آن در بیش تر موارد از هوش نیز بیش تر می باشد و در حقیقت روان شناسان معتقدند كه انگیزه پایه اساسی یادگیری است.

آن ها حتی معتقدند كه در صورت نبودن انگیزه كافی برای آموختن، یادگیری به نوعی امكان پذیر نیست. مسایل انگیزه یادگیرندگان در آموزش تأثیربسزایی بر عملكرد تحصیلی افراد دارد.

در میان یادگیرندگان افرادی یافت می شوند كه با استعداد كم، پیشرفت قابل توجهی دارند و افرادی نیز هستند كه با وجود استعداد زیاد، پیشرفت تحصیلی آنان اندك است یكی از عوامل مهم توجیه كننده این وضعیت انگیزه می باشد.

ادامه دارد...

تهیه: سید خاموشی

بخش آموزش مجازی تبیان