تبیان، دستیار زندگی
مسابقه والیبال بین تیم والیبال دبیران آموزشگاه و تیم والیبال دانش آموزان با پیروزی تیم والیبال دبیران خاتمه یافت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان

مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان


مسابقه والیبال بین تیم والیبال دبیران آموزشگاه و تیم والیبال دانش آموزان با پیروزی تیم والیبال دبیران خاتمه یافت.


مسابقه والیبال بین تیم والیبال دبیران آموزشگاه و تیم والیبال دانش آموزان در روز دو شنبه 2/11/91 ساعت 13:30 تا 14:30 با پیروزی تیم والیبال دبیران خاتمه یافت.

از دبیر محترم ورزش و جناب آقای مهوری و دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز بازیکنان تیم که مسابقه ای سالم را برگزار و دانش آموزان مدرسه که با نظم و همکاری و تشویق زیبای خود در برگزاری زیبای این مسابقه ما را یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.


منبع: مدرسه راهنمایی مظهری استان اصفهان

بخش سفیران تبیان