تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت دهه مبارک فجر از تمامی مدیران مدارس ناحیه تقدیر و تشکر بعمل آمد. همچنین مدیران در این جلسه گزارشی از فعالیتهاو تجارب خود در طول سال تحصیلی ارائه نمودند. در پایان به مدیران هدایایی به رسم یاد بود اهدا نمودند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر

 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
 • تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر
  تقدیر و تشکر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر

منبع : اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

بخش سفیران تبیان