الف) آیا در غسل رساندن آب به داخل سوراخ گوش لازم است؟ ب) اگر در حالت عادی احتمال رسیدن آب به داخل سوراخ گوش بسیار کم باشد، آیا غسلی که کرده ایم صحیح است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شستن داخل سوراخ گوش در غسل

غسل

سوال: الف) آیا در غسل رساندن آب به داخل سوراخ گوش لازم است؟

ب) اگر در حالت عادی احتمال رسیدن آب به داخل سوراخ گوش بسیار کم باشد، آیا غسلی که کرده ایم صحیح است؟

امام خمینی(ره):

الف و ب) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن بقدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.

(تحریر الوسیله، 1408 هـ ق، ج1، ص 40 (الثانی) واجبات غسل )

(توضیح المسائل، ص48، م 376)

 

آیة الله اراکی(ره):

الف و ب) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن بقدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.

(المسائل الواضحه، 1414 هـ ق، ج1، ص 66 م 373، احکام غسل)

(توضیح المسائل، 1373، ص 68، م 373)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) اگر سوراخ جای گوشواره به قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود باید آن را شست و گرنه شستن آن لازم نیست.

ب) بعد از غسل با احتمال رسیدن آب، هم غسل محکوم به صحت است.

(وسیلة النجاة، 1423، ص 59 و 60، م 200)

(توضیح المسائل، 1381، ص 76، با استفاده، از م 372)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله تبریزی(ره):

الف) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود، باید آن را شست و گرنه شستن آن لازم نیست.

ب) مقداری که به طور متعارف از باطن است آب رساندن لازم نیست. والله العالم.

(توضیح المسائل، 1385، ص60، م 382)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) داخل سوراخ جزء باطن محسوب است و رساندن آب به داخل آن لازم نیست.

ب) از جواب فوق روشن شد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خوئی(ره):

الف و ب) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود، باید آن را شست و گرنه شستن آن لازم نیست.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1421 هـ ق، ج1، ص 198، فی کیفیة الغسل و احکامه)

(توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 64، م 382)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) اگر باز باشد که دیده شود لازم است.

ب) در فرض مذکور باید یقین کند که آب رسیده است ولی اگر پس از غسل شک کند صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف و ب) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود باید آن را شست و گرنه، شستن آن لازم نیست.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 86، م 382)

(توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 91، م 382)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.

ب) در فرض سوال اگر احتمال خیلی ضعیف باشد باید غسل را دو مرتبه بجا آورد به این معنی که اول همان موضع را غسل دهد و بعد تمام طرفین راست و چپ را و اگر بین این دو غسل حدثی مانند خواب و حدث صادر شود باید برای نماز وضوء هم بگیرد و این حکم در صورتی است که داخل سوراخ دیده شود و اگر دیده نشود باطن محسوب می شود و غسل صحیح است. والله العالم

(توضیح المسائل، 1414 هـ ق، ص 74، م 382)

(هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1، ص 33، م 188، واجبات الغسل و شروطه)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) اگر سوراخ آن ریز باشد که عرفاً جزء باطن محسوب شود شستن آن لازم نیست. ولی اگر سوراخ آن بزرگ باشد باید شسته شود.

ب) غسل های سابق محکوم به صحت است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف و ب) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود باید آن را شست و اگر دیده نشود، شستن داخل آن لازم نیست.

(هدایة العباد، 1413هـ ق، ج1، ص 40، الثانی، م 188، واجبات الغسل)

(توضیح المسائل، 1372، ص 64، م 382)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف و ب) باسمه تعالی. در صورتی که داخل سوراخ درست پیدا نباشد رساندن آب به درون آن لازم نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود، شستن داخل آن لازم نیست.

ب) پس از سلام چنانچه سوراخ جای گوشواره به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست و نسبت به غسل های گذشته چنانچه شک دارد که درست انجام داده یا نه، محکوم به صحّت می باشد.

(توضیح المسائل، 1384، ص 79، م 377)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف و ب) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود، باید آن را شست، و در غیر این صورت شستن آن لازم نیست. مگر در صورت شک در صدق ظاهر بر آن که در این صورت بنابر احتیاط لازم است.

(توضیح المسائل، 1383، ص 258، م 382)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.