تبیان، دستیار زندگی
حسنعلی شیری گفت : 35 هزار دانش آموز بی بضاعت و كم بضاعت مناطق محروم استان مازندران از دفتر رایگان دریافت كردند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

35 هزار دانش آموز بی بضاعت و كم بضاعت مناطق محروم استان مازندران از دفتر رایگان بهره مند می شوند

35 هزار دانش آموز بی بضاعت و كم بضاعت مناطق محروم استان مازندران از دفتر رایگان بهره مند می شوند


حسنعلی شیری گفت : 35 هزار دانش آموز بی بضاعت و كم بضاعت مناطق محروم استان مازندران از دفتر رایگان دریافت كردند.


معاون پشتیبانی اداره كل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: 172 میلیون تومان اعتبار برای تهیه دفترچه دانش آموزی اختصاص داده شد.

وی تصریح كرد: طرح جلد دفترچه ها با توجه به فرهنگ بومی مازندارن طراحی می گردد و این كار در راستای جلوگیری از

اشاعه طرح ها و تصاویر غیر متعارف در دفاتر صورت خواهد گرفت. طرح جلد دفترچه ها با توجه به فرهنگ بومی مازندارن طراحی می گردد و این كار در راستای جلوگیری از اشاعه طرح ها و تصاویر غیر متعارف در دفاتر صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینكه دانش آموزان مناطق محروم از تغذیه رایگان نیز بهره مند هستند اظهار داشت : حدود 173 هزار دانش آموز روستایی مناطق محروم در 2 هزار و 400 واحد  آموزشی  تحت پوشش تغذیه رایگان  قرار گرفتند.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان