اگر در حین غسل از انسان حدث اصغر (هر چیز که وضو را باطل می کند مانند بول، باد معده و ...) سر بزند، غسل او چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حدث اصغر حین غسل

غسل

سوال: اگر در حین غسل از انسان حدث اصغر (هر چیز که وضو را باطل می کند مانند بول، باد معده و ...) سر بزند، غسل او چه حکمی دارد؟

امام خمینی(ره):

غسل باطل نمی شود ولی باید برای نماز وضو بگیرد.

تحریرالوسیله، ج1، ص 43، م 19

توضیح المسائل، 1383، ص 50 م386

 

آیة الله بهجت(ره):

اتمام غسل لازم نیست بلکه کافی است که به قصد وظیفه واقعیّه (اعم از تمام یا اتمام) غسل را دوباره از سر شروع کند و بنابر احتیاط برای نماز و کاری که وضو لازم دارد، وضو بگیرد.

وسیلة النجاة، 1381، ص 64، م 19

توضیح المسائل، ص 78، م 379

 

آیة الله تبریزی(ره):

بنابر احتیاط واجب غسل را از سر گرفته به قصد هر چه بر گردن اوست و برای نماز وضو هم بگیرد.

استفتائات جدید، 1383، ج 1، ص 50، س 219

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

حدث اصغر در اثنای غسل به صحت غسل ضرر نمی رساند و لازم نیست که غسل را از نو شروع کند، ولی چنین غسلی کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمی کند.

اجویة الاستفتائات، 1382، ص 35، س 185

 

آیة الله خوئی(ره):

باید غسل را رها کند و غسل دیگری بنماید و چنانچه بخواهد غسل ترتیبی نماید بنابر احتیاط مستحب وضو هم بگیرد.

العروة الوثقی، مع تعلیقه 1410 هـ ق، ج1، ص207، م 8، پاورقی 1

توضیح المسائل، ص 65، م 392

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

لازم نیست غسل را رها کند و غسل دیگری بگیرد بلکه می تواند غسل خود را تمام نماید. و بنابر احتیاط لازم باید وضو هم بگیرد و اگر از غسل ترتیبی به ارتماسی یا از غسل ارتماسی به غسل ترتیبی عدول نماید لازم نیست وضو هم بگیرد.

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425 هـ ق، ج1، ص 230، م 8، پاورقی 820

توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 77، م 384

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

غسل او صحیح است ولی باید پس از غسل وضو هم بگیرد.

المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 87، م 392

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 93، م 392

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

می تواند غسل را تمام نماید و بعد وضو بگیرد.

هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1، ص 36، م 209

توضیح المسائل، 1414هـ ق، ص 79م 392

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

می تواند غسل را تمام نماید و بعد وضو بگیرد.

العروة الوثقی، مع تعلیقات، 1422هـ ق، ج1، ص 198، م 8

توضیح المسائل، 1376، ص 63، م 386

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

می تواند غسل را تمام نماید و بعد وضو بگیرد.

هدایة العباد، 1413 هـ ق، ج1، ص 43، م 209

توضیح المسائل، ص 65 م 392

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

غسل باطل نمی شود ولی بعد از غسل برای نماز وضو بگیرد.

توضیح المسائل، 1384، ص 80، م 387

منتخب المسائل، ص 22، م 43

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب غسل را به نیّت اعم از تمام و اتمام از سر گرفته و بعد از آن وضو بگیرد و یا اینکه غسل را تمام کرده و اعاده نماید و وضو هم بگیرد.

منهاج الصالحین 1386، ج 2، ص 62، م 205

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .