تبیان، دستیار زندگی
مدیر مدرسه راهنمایی امامت فرهنگیان گفت : در جلسه توجیهی طرح ترافیک آموزشگاه که با حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی شهرستان برگزار شد به 50 دانش آموز منتخب حکم پلیس یار نوجوان اهدا شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پلیس یاران نوجوان مدرسه راهنمایی امامت فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان احکام خود را دریافت کردند

پلیس یاران نوجوان مدرسه راهنمایی امامت فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان احکام خود را دریافت کردند


مدیر مدرسه راهنمایی امامت فرهنگیان گفت : در جلسه توجیهی طرح ترافیک آموزشگاه که با حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی شهرستان برگزار شد به 50 دانش آموز منتخب حکم پلیس یار نوجوان اهدا شد.


علیرضا سیاسر افزود: در جلسه توجیهی طرح ترافیک مدرسه راهنمایی امامت فرهنگیان دانش آموزان با جدید ترین اطلاعات قوانین راهنمایی و رانندگی، رعایت حق تقدم و علل تصادفات آشنا شدند.

وی با مثبت ارزیابی کردن این گونه جلسات اظهارداشت: حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی و دادن اطلاعات به روز ترافیکی به دانش آموزان می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات رانندگی در جامعه داشته باشد.

حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی و دادن اطلاعات به روز ترافیکی به دانش آموزان می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات رانندگی در جامعه داشته باشد.

در پایان از سوی ستوان صادقی - نماینده راهنمایی و رانندگی - حکم پلیس یار نوجوان به 50 نفر از دانش آموزان این آموزشگاه اهدا شد.


منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان