تبیان، دستیار زندگی
آیا شستن موهای بلند در غسل لازم است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم شستن تمام مو در غسل

غسل

سوال: آیا شستن موهای بلند در غسل لازم است؟

امام خمینی(ره):

بنابر احتیاط واجب، لازم است.

تحریرالوسیله، 1424، ج1، ص 35، م 4

توضیح المسائل، 1385، ص 49، م 379

آیة الله اراکی(ره):

واجب نیست.

المسائل الواضحه، 1414 هـ ق، ج1، ص 66، م 376

توضیح المسائل، 1372، ص68، م 376

آیة الله بهجت(ره):

واجب نیست.

وسیلة النجاة 1423 هـ ق، ص 60 م 4 (201)

استفتائات 1386، ج1، ص 224، س 801

آیة الله تبریزی(ره):

واجب نیست.

منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص53 الفصل الرابع

توضیح المسائل، 1383 ص 60، م 385

سوال: زن در هنگام غسل آیا باید دنباله موی خود را حتماً بشوید؟ نرسیدن آب به مقداری از گیسوان در هنگام غسل آیا موجب بطلان غسل می گردد؟ (با فرض این که پوست سر و بیخ مو کاملاً شسته شده باشد.)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

جواب: شستن تمام مو به احتیاط واجب لازم است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

آیة الله خوئی(ره):

واجب نیست.

منهاج الصالحین، (العبادات) 1410 هـ ق، ج1، ص 50 واجبات الغسل الجنابه، منهای دوم

توضیح المسائل، 1422هـ ق، ص66، م 385

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

واجب نیست.

منهاج الصالحین، 1427، هـ ق، ج1، ص 66، واجبات غسل الجنابة

توضیح المسائل، 1425 هـ ق، ص 76، م 378

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

واجب نیست.

المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 86، م 385

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 91، م 385

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

واجب نیست.

توضیح المسائل، 1385، ص 77، م 385

هدایة العباد، 1416 هـ ق، ص 33، م 189

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

بنابر احتیاط، واجب است.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1422 هـ ق، ج1، ص 190 ، فصل فی کیفیة غسل و احکامه

توضیح المسائل، 1383، ص 62، م 379

آیة الله گلپایگانی(ره):

واجب نیست.

هدایة العباد، 1413 هـ ق، ج1، ص 40، م 189

توضیح المسائل، 1414 هـ ق، ص 64، م 385

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب، لازم است.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1386، ج1، ص 228، فصل فی کیفیة غسل و احکامه

توضیح المسائل، 1383، ص 78، م 393

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب، لازم است.

توضیح المسائل، 1386، ص 79، م 380

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

واجب نیست.

منهاج الصالحین، ج2، ص 50، واجبات غسل الجنابة

توضیح المسائل، 1379، ص 259 م 385

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.