تبیان، دستیار زندگی
پیوند زدن، در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی ابزارهای پیوند زدن گیاهان

معرفی ابزارهای پیوند زدن گیاهان

دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با ابزارهای مورد نیاز برای پیوند زدن گیاهان آشنا نماییم.

پیوند زدن، در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد.

وسایلی که برای پیوند زدن گیاهان مورد نیاز است به شرح زیر می باشند:

1)  اره بزرگ و کوچک

2)  داسک – قیچی باغبانی

3)  چاقوی پیوند زنی

4)  داس مخصوص جهت تهیه پایه در پیوند اسکنه

5)  ریسمان

6)  چسب پیوند

انواع ریسمان

ریسمان های مختلفی که برای بستن پیوندک به کار برده می شود عبارت است از :

الف) ریسمان پشمی

ب) پنبه ای

ج)علفی و یا پوست پاره ای از درختان مانند پوست درخت بید و غیره.

برای بستن انواع پیوند های نازک و متوسط ریسمان پشمی وسیله خوبی است. رطوبت در این نوع ریسمان ها تاثیر ندارد. مخصوصا اگر در موقع تهیه آن ها پشم مورد استفاده را مدتی در روغن گذارده باشند. قوه کشش پشم نیز به اندازه کافی می باشد.

در ریسمان پنبه ای نیز تغییرات جوی مخصوصا رطوبت تاثیر نداردولی قوه کشش آن کم است و در بستن درختانی که به سرعت رشد می کنند مانع نمو قطری محل پیوند می شود .ریسمان پنبه ای بیشتر برای بستن درختان ضخیم و آن هایی که نمو و رشد قطری کمی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی ابزارهای پیوند زدن گیاهان

ماده ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، چسب پیوند نام دارد و باید دارای خواص زیر باشد:

1- چسب پیوند باید در مقابل گرمای خورشید آب نشود زیرا در این صورت جوانه هایی که زیر محل پیوند قرار گرفته است، در اثر ذوب چسب پوشیده شده و از فعالیت و نمو باز می ماند.

2- چسب پیوند باید به نحوی ترکیب شود که در مقابل سرمای اتفاقی ترک نخورد و منفذی بزای تبخیر پیوند و دخول آب و هوا زیر پیوند و پوست درخت ایجاد نشود.

3- چسب پیوند باید به اندازه کافی نرم باشد تا بتوان آن را به آسانی روی شکاف ها و درخت مالید .

4- چسب پیوند باید غیر قابل نفوذ به آب و هوا باشد.

5- چسب پیوند باید از موادی ترکیب شده باشد که برای سلامتی درخت مضر نباشد، یعنی پوست درخت را نسوزاند و سلول های جوان را نکشد.

چسب پیوند از مخلوط کردن اجسام مختلف که هر کدام دارای چند یا یکی از خواص نام برده می باشد به دست می آید و این اجسام عبارت است از : صمغ –سقز – قیر- زفت – موم – پیه- روغن کتان – پارافین – دوده – گل افرا – و در بعضی موارد الکل و تربانتین .

در عمل تعداد معینی از اجسام نام برده را به نسبت معین با یکدیگر مخلوط نموده مورد استفاده قرار می دهند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

آشنایی با ابزار آلات باغبانی (1)

آشنایی با ابزار آلات باغبانی (2)

چگالی سنج