آیا بدون دانستن نام امام جماعت یا دیدن صورت وی می توان به او اقتدا کرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتدا به امام جماعت ناشناس

نماز جماعت

سوال: آیا بدون دانستن نام امام جماعت یا دیدن صورت وی می توان به او اقتدا کرد؟

امام خمینی(ره):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

تحریرالوسیله، 1408هـ ق، ج1، ص 266، فصل (فی صلاةالجماعه) با استفاده از م 3

توضیح المسائل، 195، با استفاده از م 146

 

آیة الله اراکی(ره):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و ... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

توضیح المسائل، ص262 ، با استفاده از م 1452 و 1455

 

آیة الله بهجت(ره):

بسمه تعالی. در صورت احراز عدالت اشکال ندارد دانستن اسم یا دیدن شخص او ضرورت ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

آیة الله تبریزی(ره):

در صورتی که از اقتداء عده ای مسئله دان و اهل عمل به احکام شرعیه به عدالت امام جماعت اطمینان پیدا کند کافی است و دانستن نام و دیدن صورت امام جماعت اثری ندارد. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در صورت احراز عدالت، اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

آیة الله خوئی(ره):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

استفتائات، 1381 ، ص98، با استفاده از س 322

توضیح المسائل، 1422هـ ق، ص 252، با استفاده از م 1469

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر بدانید عادل است و قرائت او صحیح است اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و ... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

توضیح المسائل، ج1، 1381، ص 341، م 1469 و م 1462

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و ... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

جامع الاحکام، ج1، 1418 هـ ق، ص 89، با استفاده از س 300

توضیح المسائل، 1419 هـ ق، ص 291، با استفاده از م 1469

هدایة العباد، 1413 هـ ق، ص 242، م 1196

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

برای اقتدا به یک فرد باید عدالت او برای مأموم محرز شود و احراز عدالت از هر طریقی که باشد کافی است. هر چند نام او را ندانید.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

توضیح المسائل، ص 254، با استفاده از م 1469

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که عدالت او را احراز کرده باشد اشکالی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

هزار و یک مساله فقهی، ج1، 1383، ص 57 با استفاده از س 202

توضیح المسائل، ص87، با استفاده از م 1457

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

دانستن اسم امام جماعت و دیدن صورت وی لازم نیست و همین که امام معین و عدالت او و ... محرز باشد کافی است؛ پس اگر بگوید اقتدا می کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است.

توضیح المسائل، 1383، ص 466، م 1468

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .