آیا در نماز نافله در حال استقرار و اختیار می توان رکوع و سجده را با ایماء و اشاره انجام داد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم نوافل در حال استقرار

نماز

سوال: آیا در نماز نافله در حال استقرار و اختیار می توان رکوع و سجده را با ایماء و اشاره انجام داد؟

امام خمینی(ره):

خیر، با ایماء و اشاره صحیح نیست، اگر انجام دهد بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است.

العروة الوثقی، ج1، ص 518، با استفاده از م 28

توضیح المسائل، ص 141، م 1045

 

آیة الله اراکی(ره):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره صحیح نیست و نماز باطل است.

العروة الوثقی، ج1، ص 518، با استفاده از م 28

الاحکام الواضحه، ص 84، م 1037 و ص 185، م 1043

 

آیة الله بهجت(ره):

خیر، رکوع و سجده؛ با ایماء و اشاره صحیح نیست.

توضیح المسائل، ص 167، م 854، و ص 165، با استفاده از م 838 و 839

 

آیة الله تبریزی(ره):

خیر، رکوع و سجده؛ با ایماء و اشاره، صحیح نیست.

منهاج الصالحین،ج 1، ص175، الفصل الخامس فی الرکوع

توضیح المسائل، 1383، ص 160، م 1054

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در حال استقرار در مکانی باید هم قبله را مراعات کند و هم رکوع و سجود را به نحو صحیح انجام دهد ولی مانع ندارد نافله را در حال اختیار هم نشسته بخواند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

 

آیة الله خوئی(ره):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره، صحیح نیست و نماز باطل است.

العروة الوثقی مع التعلیقه، ج1، ص 494 ، فصل فی الرکوع، م 28

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره، صحیح نیست و نماز باطل است.

العروة الوثقی مع التعلیقه، ج1، ص 158، فصل فی الرکوع، م 28

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

خیر، رکوع سجده با ایماء و اشاره، صحیح نیست.

توضیح المسائل، ج1، ص 244، با استفاده از م1031 و ص 247، م 1054

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره صحیح نیست.

توضیح المسائل، 1385، ص 209، با استفاده از م 1054 و ص 205، با استفاده از ص 1031

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره صحیح نیست. اگر انجام دهد بنابر احتیاط واجب نماز باطل است.

العروة الوثقی مع تعلیقات، ج1، ص 493، با استفاده از م 28 و ص 494

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره، صحیح نیست و نماز باطل است.

العروة الوثقی، ج1، ص 518، با استفاده از م 28

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره، صحیح نیست و نماز باطل است.

العروة الوثقی، مع تعلیقات، ج1، ص 567 م 28

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره، صحیح نیست و نماز باطل است.

التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 141، م 28

توضیح المسائل، ص213، م 1046، ص 209، با استفاده از م 1023

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

خیر، رکوع و سجده با ایماء و اشاره صحیح نیست.

منهاج الصالحین، ج1، ص 189، الفصل الخامس فی الرکوع،

توضیح المسائل، ص388، با استفاده از م 1054 و ص 384، با استفاده از م 1031

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .