تبیان، دستیار زندگی
BOOT.INI < Configuration files < Tips and Tricks تغییر سیستم عامل پیش فرض ( در ویندوز NT/2000/XP) این تنظیمات در فایل Boot.ini کنترل می کند که کدام سیستم عامل بطور پیش فرض و در صورت عدم انتخاب از سوی کاربر اجرا ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر سیستم عامل پیش فرض ( در ویندوز NT/2000/XP)

این تنظیمات در فایل Boot.ini کنترل می کند که کدام سیستم عامل بطور پیش فرض و در صورت عدم انتخاب از سوی کاربر اجرا شود .
ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید . این فایل بطور معمول در مسیر/:Cقرار دارد . سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید .
در قسمت  [boot loader] مقدار گزینه "=default" را برابر یکی از سیستم عامل های موجود در قسمت[operating systems] که مورد نظر شماست قرار دهید .
برای مثال برای بارگذاری ویندوزNT که در اولین پارتیشن سیستم شما و در مسیر   /WINNT قرار دارد عبارت زیر را وارد کنید :

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)/WINNT


تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند .