تبیان، دستیار زندگی
آیا تکّه پارچه های اضافه مشتری که در نزد خیّاط می ماند و مشتری از آن اعراض کرده خمس دارد و خیّاط باید سر سال، خمس آن ها را بدهد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمس پارچه های اضافی نزد خیاط

خمس

سوال: آیا تکّه پارچه های اضافه مشتری که در نزد خیّاط می ماند و مشتری از آن اعراض کرده خمس دارد و خیّاط باید سر سال، خمس آن ها را بدهد؟

آیة الله بهجت(ره):

اگر قصد تملّک آن ها نکرده خمس ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله تبریزی(ره):

چنانچه پارچه باقیمانده که صاحبش از آن اعراض کرده قیمت داشته باشد و خیاط آن را برای خود برداشته است باید در آخر سال خمس آن را بپردازد. والله العالم.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

خمس ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اعراض موجب خروج از ملکیت نیست ولی اگر اجازه تملک به غیر بدهد در صورتی که ارزش مالی داشته باشد خمس دارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

پارچه های اضافی را که خیاط قصد تملک آن را کرده و در موونه سالش مصرف نشده خمس دارد. والله العالم.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

اگر پارچه ها ارزش داشته باشند خمس دارند. واله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

اگر با اعراض مالک خیاط آن را تملک کند ملک خیاط می شود و اگر مالیّت داشته باشد مثل سایر اموال باید در سر سال خمسی تخمیس شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که ارزش و قیمتی داشته باشد و صاحبش اعراض کرده احتیاط واجب آنست که با گذشتن سال خمس آن را بدهد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

بلی، خمس دارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة ازهراء قم

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.