تبیان، دستیار زندگی
این جلسه روز 5 شنبه پنجم بهمن ماه ساعت 10 الی 12 ، با هدف آموزش و راهنمایی سفیران جهت بهره گیری هر چه بیشتر از سایت تبیان جهت سفیران دختر برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 2،1 و 3 اصفهان

 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
 • گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان
  گزارش تصویری کارگاه آموزشی سفیران دختر نواحی 1، 2 و 3 اصفهان

گزارش : تبیان دفتر اصفهان

بخش سفیران تبیان