تبیان، دستیار زندگی
هدف از تشکیل کمیته نخبگان و استعدادهای درخشان مجلس دانش آموزی عبارت است از برنامه ریزی و سیاستگذاری برای کشف و شناسایی, هدایت, حمایت مادی و معنوی نخبگان دانش آموزی, جذب, حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقائ تولیدعلم, فناوری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حمایت مادی و معنوی نخبگان دانش آموزی از اهداف کمیته نخبگان است

حمایت مادی و معنوی نخبگان دانش آموزی از اهداف کمیته نخبگان است


بدون شک با افزایش علم و دانش است که یک دانش آموز و یک دانش آموخته نخبه می شود.


سرپرست کمیته نخبگان و استعدادهای درخشان مجلس دانش آموزی گفت: هدف از تشکیل کمیته نخبگان و استعدادهای درخشان مجلس دانش آموزی عبارت است از برنامه ریزی و سیاستگذاری برای کشف و شناسایی, هدایت, حمایت مادی و معنوی نخبگان دانش آموزی, جذب, حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقائ تولیدعلم, فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی , فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشور در سال 1404 است.

ابوالفضل علی بلندی اظهار کرد: کسب علم و دانش، مربوط به دو قرن اخیر نیست، اهمیت به کسب علم و دانش نه تنها مورد توجه انبیا الهی و پیامبراکرم(ص)بوده بلکه خداوند متعال نیزدر آیات نورانی مصحف شریف و آیات نورانی سوره مبارکه نوح و علق از انسان می خواهد.

اهمیت به کسب علم و دانش نه تنها مورد توجه انبیا الهی و پیامبراکرم(ص)بوده بلکه خداوند متعال نیز در آیات نورانی مصحف شریف و آیات نورانی سوره مبارکه نوح و علق از انسان می خواهد.

وی در ادامه افزود: خداوند از انسان می خواهد که در زمینی که آن را گسترانده, راه های مختلف را بپیماید و به وسیله قلم به انسان آموخت تا اینکه انسان بداند که باید بیاموزد و حتی تا آخرین لحظه عمرش آنچه را نمی داند در طلب آن باشد.

سرپرست کمیته نخبگان و استعدادهای درخشان مجلس دانش آموزی ادامه داد: بدون شک با افزایش علم و دانش است که یک دانش آموز و یک دانش آموخته نخبه می شود.

وی ضمن تعریف از دانش آموز نخبه گفت: هدف از تشکیل کمیته نخبگان و استعدادهای درخشان مجلس دانش آموزی عبارت است از برنامه ریزی و سیاستگذاری برای کشف و شناسایی, هدایت, حمایت مادی و معنوی نخبگان دانش آموزی, جذب, حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقائ تولیدعلم, فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی , فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشور در سال 1404 است.

علی بلندی با اشاره و تاکید مقام معظم رهبری نسبت به نخبگان افزود: مقام معظم رهبری نیز بر این امر تاکید دارند و گفتند که حمایت از نخبه در درجه اول باید به معنای ایجاد فرصت پژوهش وتحصیل و پیشرفت باشد.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان