تبیان، دستیار زندگی
حقوق بازنشستگی که عموماً قسمتی از آن طبق قرار داد از درآمد سال های قبل کسر شده است و پرداخت آن به زمان بازنشستگی اختصاص یافته آیا به مجرد دریافت، باید خمس آن را پرداخت؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمس پول پس از بازنشستگی

خمس

سوال: حقوق بازنشستگی که عموماً قسمتی از آن طبق قرار داد از درآمد سال های قبل کسر شده است و پرداخت آن به زمان بازنشستگی اختصاص یافته آیا به مجرد دریافت، باید خمس آن را پرداخت؟

امام خمینی(ره):

فقط آن قسمت از کسری حقوق در زائد بر موونه خمس دارد.

(استفتائات 1380، ج 1، ص 378، با استفاده از س 131)

آیة الله تبریزی(ره):

در صورتی که از زمان دریافت آن تا یک سال باقی بماند، باید تخمیس شود.

(استفتائات جدید، 1383، ج1، ص 186، س 899)

سوال: آیا به مازاد حقوق بازنشستگی که در پایان سال خمسی از مخارج سال زیاد می آید، خمس تعلّق می گیرد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

آنچه از موونه سال زیاد بیاید خمس دارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

حقوق بازنشستگی در حقیقت مالی است که دولت طبق مصالحه ای که با کارمند خود انجام می دهد به او می پردازد. نه اینکه پس انداز اولیه کارمند باشد. لذا جزو درآمد سال دریافت او محسوب می شود که اگر تا آخر آن سال صرف موونه نشد باید تخمیس شود والا خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: الف) آیا به پولی که همسر از حقوق خود به شوهرش می بخشد خمس تعلق می گیرد؟ و اگر شوهر این خانم پولی را برای هزینه های شخصی به خانم بدهد، حکم چگونه است؟

ب) در صورت عدم تعلق خمس و مخلوط شدن پول مذکور با اموال شوهر، شوهر در پایان سال خمسی چگونه می تواند خمس مازاد مال خود را حساب کند؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه) :

**اگر از درآمد بین سال و در حد شأن زن باشد خمس آن واجب نیست ولی هر کاری برای فرار از خمس جائز نیست.

**برای مصالحه به یکی از وکلای مجاز اینجانب مراجعه نماید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف: اگر به زن ببخشد و زن صرف موونه نکند باید بنابر احتیاط خمس آن را بدهد و اگر در اختیار زن قرار دهد ملک شوهر است که شوهر باید خمس آن را بدهد.

ب: باید با نماینده حاکم شرع مصالحه کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.