p; Menus and Effect < Appearance < windows تغییر همترازی منوهای Drop-down( در تمام ویندوز ها ) بطور پیش فرض منوهای Drop - down از سمت چپ همتراز می شوند . اما با این تنظیمات می توانید همترازی منوها را از سمت راست بر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر همترازی منوهایDrop-down( در تمام ویندوز ها )

بطور پیش فرض منوهای Drop - down از سمت چپ همتراز می شوند . اما با این تنظیمات می توانید همترازی منوها را از سمت راست برقرار کنید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارString جدید با نام "" ایجاد کرده و برای همترازی راست مقدار "1" و برای همترازی چپ مقدار "0" را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  ممکن است نیاز بهlog off ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید.

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop]
Value Name: MenuDropAlignment  
Data Type: REG_SZ (String Value)  
Value Data:  (0 = left, 1 = right)  

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.