Command Processor < Accessories < Windows غیر فعال کردن MS-Dos Command Prompt(در ویندوز 95/98/XP) این تنظیمات به شما امکان غیر فعال کردنCommand Prompt را در ویندوز می دهد . رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیاب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غیر فعال کردن MS-Dos Command Prompt(در ویندوز 95/98/XP)

این تنظیمات به شما امکان غیر فعال کردنCommand Prompt را در ویندوز می دهد .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
یک مقدار String از نوعبا نام"" ایجاد کنید .سپس از هر یک ازکد های ویژه و متغیر های زیر مقداری را برای آن تعریف نمائید.
کدهای ویژه:

 $A -کارکتر & (Ampersand)

$B -کاراکتر| (pipe)

$C -کارکتر ( (پرانتز چپ )

$D -تاریخ جاری سیستم

$E - کدEscape

$F - کارکتر ) (پرانتز راست )

$G -کارکتر >

$H -دستورBackspace (حذف کارکتر قبلی)

$L -کارکتر <

$N -درایو جاری سیستم

$P - درایو جاری و مسیر

$Q -کارکتر =

$S -کارکتر فاصله

$T -زمان جاری سیستم

$V -شماره نسخه ویندوز

$_ -رفتن به سطر بعدی

$$ -کاراکتر$


متغیر ها :

%USERNAME% - نام کاربرLoginکننده به سیستم

%COMPUTERNAME% -نام کامپیوتر جاری

%USERDOMAIN% - نامDomain جاری

بطور پیش فرض مقدار آن برابر "$P$G" بوده که در نتیجه کاراکتر های  " دو نمونه دیگر که می توانید به عنوان مثال از آنها استفاده کنید :


برای نمایش نام کامپیوتر ، نام درایو و مسیر مربوطه:[%computername%]$S$P$G
برای نمایش نام کاربری ، نام درایو و مسیر مربوطه:[%username%]$S$P$G


از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد سیستم خواهید داشت.

Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Environment]
Value Name:PROMPT
Data Type:REG_EXPAND_SZ (Expanded String Value)
Value Data: Prompt Text (e.g. $P$G) 

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.