• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
گفتگو
توصیه وزیر دفاع برای فردای روز انتخابات

توصیه وزیر دفاع برای فردای روز انتخابات

توصیه می کنم به طرفداران کاندیداهایی که پیروز میدان نبوده تا به رای اکثریت مردم احترام بگذارند زیرا ممکن است عده ای در قالب طرفدار کاندیدای شکست خورده در صدد شیطنت و ایجاد تنش باشند و ما نباید اجازه ی چنین حرکتی را به آنها بدهیم.
افشای نامه نابودی فلسطین
یهودیان با حضور گسترده در انگلیس و تصرف مناصب خاص سیاسی و اقتصادی، امپراطوری را در انگلستان برپا داشتند که بر اساسِ تحلیل سیاستمداران این روند بتدریج منجر به مرگ ملت انگلیس می شد . . .
x