شخصی تا مدت ها نسبت به غسل واجبی که بر ذمّه اش بوده، بی اطلاع بوده است، آیا پس از آگاهی و انجام غسل باید تمام اعمالی را که (مانند نماز و روزه) در این مدت بدون غسل انجام داده، قضا نماید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف نماز و روزه جاهل به مساله غسل

غسل

سوال: شخصی تا مدت ها نسبت به غسل واجبی که بر ذمّه اش بوده، بی اطلاع بوده است، آیا پس از آگاهی و انجام غسل باید تمام اعمالی را که (مانند نماز و روزه) در این مدت بدون غسل انجام داده، قضا نماید؟

آیة الله بهجت(ره):

باید آن نمازها را قضا نماید و هم چنین روزه ها را با اداء کفاره تأخیر و اگر جاهل مقصر باشد کفاره افطار عمدی هم دارد و اگر در حال روزه این کارها را کرده اند بنابر احتیاط واجب کفاره جمع واجب است البته غسل واجب دیگر مثل حیض کفایت از غسل جنابت می کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

اگر یک غسل واجب یا مستحب دیگر انجام داده باشد کافی است اما اگر بدون غسل نماز خوانده، نمازها باطل بوده و باید قضا کند و همین طور اگر طواف انجام داده است. اما روزه های او صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

سوال: شخصی براساس آموخته های خود به این کیفیّت غسل کرده است که: ابتدا سر و گردن، بعد سمت راست سپس سمت چپ و پس از آن عورت و ناف را مثل سایر اعضاء می شسته و مواظبت نمی کرده که عورت و ناف را یک بار با سمت راست و یک بار با سمت چپ بشوید: الف: آیا غسل او صحیح است؟ ب: حکم نماز و روزه هایی را که با اتکا به این غسل انجام داده، چیست؟

آیة الله بهجت(ره):

معمولاً در غسل ها، ناف و عورتین هم غسل داده می شود به حد واجب آن ولو توجه هم نداشته باشد، لذا اگر احتمال شسته شدن این طوری بوده، آن غسل ها صحیح بوده و نماز و روزه ها هم درست بوده است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

شستن تمام عورت و ناف، یک بار با طرف راست و بار دیگر با طرف چپ، لازم نیست، بلکه شستن نصف آن ها با هر طرف کفایت می کند و نیز توجه به شسته شدن این اعضاء به طور جداگانه لازم نیست، بلکه همین مقدار که به نیّت غسل طرف راست بدن و سپس طرف چپ را شسته باشد و به این اندام ها نیز آب رسیده باشد کافی است، هر چند در هنگام غسل توجّه به آن ها نداشته باشد؛ و بر فرض یقین به شسته نشدن قسمتی از بدن، غسل صحیح نیست و نمازهایی که با این حال خوانده باید اعاده شود ولی روزه ها صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

ترتیب بین راست و چپ واجب نیست گرچه بهتر است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف: اگر ناف و عورت او با سمت راست شسته نمی شده غسل او باطل است والاً صحیح می باشد.

ب: روزه های او در هر حال صحیح است ولی اگر غسل باطل باشد نمازها باطل بوده و باید قضا کنید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

سوال: رعایت ترتیب در غسل، در هر یک از موارد زیر چه حکمی دارد؟ الف) بین سر و گردن ب) بین سمت راست و چپ

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

سعی کنید ترتیب را رعایت کنید اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف چپ ولی اگر فراموش کردید و رعایت ننمودید غسل شما صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.