تبیان، دستیار زندگی
من از تو می خواهم که پدر و مادرم را همیشه سالم نگهداری. خدایا من آرزوهای زیادی دارم که می خواهم برآورده کنی. خدایا من خیلی تو را دوست دارم. خدایا مریض ها را شفا بده. خدایا من از تو می خواهم که در درس ها به من کمک کنی. خدایا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارسلان محمدحسینی

خدایا من از تو می خواهم که پدر و مادرم را همیشه سالم نگهداری. خدایا من آرزوهای زیادی دارم که می خواهم برآورده کنی. خدایا من خیلی تو را دوست دارم. خدایا مریض ها را شفا بده. خدایا من از تو می خواهم که در درس ها به من کمک کنی. خدایا خانواده ها را نگه داری. خدایا من خیلی دوستت دارم. خداحافظ.