تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با وسیله ای به نام جوسنج آشنا نماییم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جوسنج

جوسنج

دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با وسیله ای به نام جوسنج آشنا نماییم.

جوسنج جیوه ای:

جوسنج، فشارسنجی است که فشار جو را اندازه می گیرد. جوسنج جیوه ای لوله شیشه ای ته بسته به طول تقریباً 80 سانتی متر است. این لوله ابتدا پر از جیوه و در ظرف محتوی جیوه وارون می شود. ارتفاع ستون جیوه در هر محل فشار جو در آن محل را نشان می دهد.

با ریختن جیوه در یک لوله شیشه ای ضخیم به طول یک متر، به گونه ای که کاملا پر نشود، می توان یک جو سنج ساده درست کرد. اگر با انگشت انتهای باز شیشه را بگیریم و چندین بار آن را به آرامی واژگون کنیم، هوای موجود در قسمت خالی، از داخل جیوه بالا و پایین می رود و حباب های کوچک هوای داخل جیوه را جمع آوری می کند.

سپس لوله را کاملا از جیوه پر می کنیم و آن را، در حالی که با انگشت محکم انتهای باز آن را گرفته ایم، به داخل یک ظرف جیوه بر می گردانیم. اگر انگشت خود را برداریم، جیوه تا ارتفاع 760 میلی متر بالای سطح ظرف پایین می آید (شکل 1).

جوسنج
الف                                     ب

فشار در محل X ناشی از وزن ستون XY برابر است با فشار جووارد بر سطح جیوه در داخل ظرف. ستون XY فشار جو را برحسب میلی متر (mmHg) نشان می هد.
اگر لوله را کج کنیم ارتفاع قائم ستون تغییر نمی کند. آیا اگر لوله پهن تر باشد ارتفاع تغییر می کند؟ چرا؟ فضای بالای جیوه
در لوله خلا است ( به استثنای مقدار اندکی بخار جیوه). از دستگاه شکل (ا - ب) می توانید برای نشان دادان این نکته که
فشار جو ستون هوا را نگه داشته است استفاده کنید. اگر هوای موجود در بالای ظرف جیوه را تخلیه کنیم، جیوه داخل لوله
پایین می آید.
جوسنج فلزی:
جوسنج فلزی متشکل است از یک جعبه فلزی نازک نسبتا تخلیه شده، که به خاطر افزایش استحکام، وجوه آن مواج است،
(شکل 2) . یک فنر قوی مانع فرو رمبیدن جعبه بر اثر فشار هوا می شود. اگر فشار جو افزایش یابد، جعبه اندکی فرو می
رود، و در صورت کاهش فشار فنر آن را به حالت اول برمی گرداند. یک سیستم اهرم این جابه جایی را تقویت می کندو باعث
می شود که زنجیر عقربه را روی یک مقیاس به حرکت در آورد.
جوسنج
جو سنج های فلزی برای نشان دادن تغییرات جوی به کار می روند، زیرا معمولا فشار زیاد همراه با هوای خوب است. از این وسیله برای اندازه گیری ارتفاع پرواز هواپیما نیز استفاده می کنند، زیرا هر چه هواپیما اوج بگیرد، فشار کاهش می
یابد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

انواع تلمبه
ترمیستور