تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم با انجام آزمایشی به تاثیر دما بر ساختار حباب ها بپردازیم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حباب ها و دما

حباب ها و دما

دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم با انجام آزمایشی به تاثیر دما بر ساختار حباب ها بپردازیم.

مواد و ابزارهای مورد نیاز برای آزمایش:

1-  شیشه های یکسان، شفاف با درب

2-  محلول حباب

3-  قاشق های اندازه گیری

4-  کرونومتر یا ساعت

5-   دماسنج

روش تجربی:

1-  ابتدا با استفاده از دماسنج مکان هایی را که در دماهای مختلف قرار دارند را می یابیم. برای مثال ممکن است مکان های مورد نظر در خارج از منزل، در داخل منزل، در یخچال و یا در فریزر باشد. حال حمام آب از آب گرم، آب سرد و آب یخ درست کنید و شیشه های خود را در حمام آب نگهداری کنید به طوری که هم دما شوند.

2-  به هر شیشه برچسب بزنید و مکانی که در آن قرار دادید را یادداشت کنید.

3-  در این مرحله به هر شیشه مقدار یکسانی محلول حباب اضافه نمایید. مقداری که اضافه می کنید به اندازه ظرف های شما بستگی دارد. محلول باید به اندازه ای اضافه شود که ظرف کاملا خیس شود و تعدادی حباب هم در آن تشکیل شود.

4-   حال ظرف ها را در دماهای مختلفی قرار دهید و اجازه دهید به دمای مورد نظر برسند.

5-  اکنون شیشه ها را در مدت زمان های یکسانی تکان دهید (مثلا 30 ثانیه) و سپس مقدار زمانی که حباب ها عمر می کنند را یادداشت کنید.

6-  دما را برای مدت زمانی که حباب ها در آن زنده می مانند را نیز یادداشت کنید.

7-   ترجیحا آزمایش را سه مرتبه تکرار کنید.

8-   یک جدول رسم کنید و در فهرست آن درجه حرارت و مدت زمانی که حباب ها در آن زنده می مانند را یادداشت کنید.

9-   برای هر دما زمان میانگینی که حباب ها در آن زنده می مانند را محاسبه کنید. برای هر دما، زمان های گذشته را جمع کنید و این عدد را بر تعداد کل زمان هایی که طول کشیده اند تقسیم کنید.

10-  نمودار داده های خود را رسم کنید. محور y را بر حسب طول زمان حباب هایی که طول کشیده اند در نظر بگیرید( بر حسب ثانیه) و محور x را بر حسب افزایش دما در نظر بگیرید.

حباب ها و دما

نتایج:

آیا دما در مدت زمانی که حباب ها به طول می انجامند تاثیر دارد؟

آیا حباب ها در دمای گرم تر بیش تر عمر می کنند و یا در دمای سردتر و یا روند آشکاری وجود ندارد؟

درجه حرارت بر رطوبت داخل شیشه و در نتیجه حباب ها تاثیر می گذارد. رطوبت نسبی در شیشه های بسته در دماهای گرم تر بالاتر است. این موضوع فکر می کنید چه تاثیری بر آزمایش شما دارد؟

آیا شما نتایج مختلفی انتظار دارید اگر رطوبت در طول آزمایش ثابت باشد؟

زمانی که شما دمای محلول حباب را افزایش می دهید، مولکول های داخل مایع و گاز حباب با سرعت بیش تری در حال حرکت هستند، که این سبب می شود محلول سریع تر رقیق شود و لایه ای که حباب را تشکیل می دهد با سرعت بیشتری تبخیر می شود. از سوی دیگر در دمای گرم تر هوا در ظرف بسته مرطوب تر است که به کاهش میزان سرعت تبخیر و در نتیجه کاهش سرعت در عمر حباب ها خواهد انجامد.

زمانی که شما دما را کاهش می دهید، ممکن است به جایی برسید صابون در محلول حباب شما، نامحلول در آب شود. به طور کلی در دماهای پایین محلول حباب قادر به تشکیل لایه مورد نیاز برای درست کردن حباب ها نخواهد بود، و یا گاهی در دماهای پایین ممکن است بتوانید حباب های منجمد و یا محلول منجمد داشته باشید و سرعت ترکیدن را کاهش دهید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

گشتاورها

ابعاد مولکول

ساخت ماشین موشکی