تبیان، دستیار زندگی
استخر سرپوشیده ی آموزش وپروش این شهرستان در 6هزارمترمساحت وزیربنای 2هزارمتربا اعتبار اولیه ی 800میلیون تومان در دست ساخت می باشد كه در صورت تامین اعتبارتا اواخر سال اینده به بهره برداری خواهد رسید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استخر سرپوشیده دانش آموزی رزن همدان در دست ساخت است

استخر سرپوشیده دانش آموزی رزن همدان در دست ساخت است


استخر سرپوشیده ی آموزش وپرورش این شهرستان در 6 هزار متر مساحت و زیربنای 2 هزار متر با اعتبار اولیه ی 800 میلیون تومان در دست ساخت می باشد كه در صورت تامین اعتبار تا اواخر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.


فرماندار رزن در جلسه ی شورای آموزش و پرورش این شهرستان با بیان این مطلب گفت استخر سرپوشیده ی آموزش وپرورش این شهرستان در 6 هزار متر مساحت و زیربنای 2 هزار متر با اعتبار اولیه ی 800 میلیون تومان در دست ساخت می باشد كه در صورت تامین اعتبار تا اواخر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

كرم اصفهانی با بیان این كه شهرستان رزن در انجام نظام آموزشی3-3-6 و سند چشم انداز آموزشی هیچ گونه مشكل راندارد افزود: آموزش و پرورش یكی از تاثیر گذار ترین نهادهای زیربنایی هر نظام و كشور محسوب می شود كه نقش به سزایی در تعلیم و تربیت علمی و فرهنگی دانش آموزان ایفا می كند.

راه نجات آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین نهفته است.

اصفهانی اظهار كرد: راه نجات آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین نهفته است.

در پایان مقرر شد: در اسرع وقت مجمع خیرین آموزش و پرورش رزن تشكیل و اساسنامه آن تدوین و تكمیل گردد. سرمایه گذاری مناسب برای توسعه،تجهیز، و ساماندهی اردوگاه دانش آموزی ملاحسینقلی شوندی انجام شود.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان