اجناسی که سال ها برای جهیزیه کنار گذاشته شده اگر قبل از ازدواج، توسط دختر یا مادر دختر مورد استفاده قرار گیرد؛ آیا به آن اجناس که از عنوان جهیزیه خارج شده و داخل در موونه قرار گرفته، خمس تعلّق می گیرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمس اشیاء خارج شده از جهیزیه قبل از ازدواج

خمس

سوال: اجناسی که سال ها برای جهیزیه کنار گذاشته شده اگر قبل از ازدواج، توسط دختر یا مادر دختر مورد استفاده قرار گیرد؛ آیا به آن اجناس که از عنوان جهیزیه خارج شده و داخل در موونه قرار گرفته، خمس تعلّق می گیرد؟

آیة الله بهجت(ره):

بله، خمس دارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله تبریزی(ره):

در فرض مزبور شخصی که جنس مزبور را خریده و آن را کنار گذاشته و بر آن سال گذشته باید خمس آن جنس را بپردازد و چنانچه جنس را به دیگری داده و شخصی دیگر قبل از گذشت سال از آن استفاده کرده بر گیرنده هدیه خمس واجب نیست لکن هدیه دهنده باید خمس آن جنس را بپردازد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر آن را به دختر بخشیده و تحویل او داده باشند، در این صورت هر چند با استفاده کردن خود او و یا دیگران به اذن او، قبل از ازدواج از عنوان جهیزیه خارج شود، مشمول وجوب خمس نیست و در غیر این صورت به قیمت خرید، مشمول خمس می باشد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

بلی در فرض سوال چنانچه از تاریخ تهیه آن جنس یک سال گذشته بوده و بعد به مصرف رسیده خمس تعلّق می گیرد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

آری خمس دارد ولی اگر در زحمت باشید، خمس آن را به شما بخشیدیم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در فرض سوال که جزء موونه شده خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .