تبیان، دستیار زندگی
تعداد 300 نفر به ظرفیت پذیرش دانش آموزان استان در این مراكز افزوده شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افزایش 300 نفری ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان اردبیل

افزایش 300 نفری ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان اردبیل


تعداد 300 نفر به ظرفیت پذیرش دانش آموزان استان در این مراكز افزوده شد.


مدیر كل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: پس از مكاتبات و پیگیری هایی كه در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانش آموزان در مدارس استعدادهای درخشان به عمل آمد، تعداد 300 نفر به ظرفیت پذیرش دانش آموزان استان در این مراكز افزوده شد.

محمود زاده افزود: مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش با تأسیس و راه اندازی 4 مركز آموزشی در اردبیل و پارس آباد به تعداد 10 كلاس آموزشی و تأمین فضا، تجهیزات و نیروی انسانی كیفی و هوشمند سازی كامل این مراكز موافقت نموده است .


منبع: پورتال وزرات آموزش و پرورش

بخش سفیران تبیان