تبیان، دستیار زندگی
شخصی منزلی خریده و در آن گنج پیدا کرده است، این گنج متعلق به خریدار می باشد یا باید به صاحبان قبلی یا دولت جمهوری اسلامی داده شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف گنج پیدا شده در منزل خریداری شده

گنج

سوال: شخصی منزلی خریده و در آن گنج پیدا کرده است، این گنج متعلق به خریدار می باشد یا باید به صاحبان قبلی یا دولت جمهوری اسلامی داده شود؟

آیة الله بهجت(ره):

به مساله 1425 رساله مراجعه شود.

مساله 1425: (اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و احتمال بدهد که مال فروشنده است، باید به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا کرد که مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده می شود، و اگر گفت مال من نیست بنابر احتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده می شود و اگر هیچ کدام از فروشندگان مدعی مالکیت نبودند، مال پیدا کننده است و خمس آن بر او واجب می شود، و همچنین است در موردی که گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که همه را صدقه بدهد تا در مواردی که بین خمس و صدقه مشترک است مصرف شود)

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

ملاک در این گونه امور قانون و مقررات مربوطه می باشد و باید طبق آن عمل شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر مالک معینی ندارد بر طبق مقررات عمل کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در فرض سوال که می داند مال خودش نیست اگر احتمال می دهد که برای مالک قبلی باشد باید به او اطلاع دهد و اگر او خود را مالک آن دانست تحویل او بدهد. و اگر اظهار بی اطلاعی کرد می تواند طبق شرایط گنج خمس آن را بپردازد و بقیه را تملک کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

حکم این مساله در رساله توضیح المسائل، مساله شماره 1818 به تفصیل بیان شده است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

به مساله 1816 و 1818 توضیح المسائل مراجعه نمایید.

مساله 1818: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

البته به عنوان اولی گنج ها با شرایطی متعلق به صاحبان زمین، و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آنست؛ ولی هر گاه حکومت اسلامی به خاطر مصالحی که در عناوین ثانویه می گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت المال اسلام قرار گیرد باید مطابق آن عمل شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

به مساله 1805 رساله توضیح المسائل مراجعه شود.

مساله 1805: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.