تبیان، دستیار زندگی
ما كودكانیم شیرین زبانیم تنها و با هم كتاب میخوانیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كودكان شیرین زبان
كودك

ما كودكانیم

شیرین زبانیم

تنها و با هم

كتاب میخوانیم

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل كه دارد

جا در گلستان

گفتار ما خوب

هر كار ما خوب

با هر كسی هست

رفتار ما خوب

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: سایت سایه سار مهر

مطالب مرتبط:

بچه خوب ترسو نیست

فکر زیبا

انگشتان دست

برف اومده

گلی که پنچ گلبرگ داشت

هوهوهو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.