تبیان، دستیار زندگی
Autoexece.bat< Configuration files < Tips and Tricks  تنظیمات مربوط به پوشه Temp ویندوز  ( در تمام ویندوز ها ) بسته به نوع و نسخه سیستم عامل شما اطلاعات مربوط به فایلهای temp و موقتی در مسیر هایی هم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنظیمات مربوط به پوشهTemp ویندوز  ( در تمام ویندوز ها )

رجیستری ویندوز (Autoexece.bat)
بسته به نوع و نسخه سیستم عامل شما اطلاعات مربوط به فایلهای temp و موقتی در مسیر هایی همچون C:/WINDOWS/TEMP قرار می گیرند . با استفاده از این ویژگی می توانید موقعیت پوشه مزبور را تغییر دهید

بارگذاری درایور ها و برنامه ها در داخل  High Memory( در ویندوز 3.1/DOS  )


بطور معمول برنامه ها و درایور های مربو ط به سخت افزار ها از طریق فایل Autoexece.bet در داخلlow memory بارگذاری می شوند . با استفاده از این تنظیم می توانید آنها را درHigh memory بارگذاری کنید .

حذف فرمان Echo ( در ویندوز95/98/Me)
بطور معمول هنگامی که فرمان ها از فایل Autoexece.bat خوانده و اجرا می شوند ، در صفحه نمایش چیزی اثر دارند. این تنظیمات دستورecho off را فعال می کند . به این معنی که تنها پیامهای متنی نشان داده می شوند و نه دستوارت مربوط به آنها .