تبیان، دستیار زندگی
با هدف آشنا ساختن دبیران دوره راهنمایی تحصیلی با چگونگی ساخت محتوا ونرم افزار آموزشی باحضور جمعی از دبیران این مقطع آموزشی دوره ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی درمدرسه راهنمایی دخترانه عذرا عراقی آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری دوره ی ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی

درمدرسه راهنمایی دخترانه عذرا عراقی

برگزاری دوره ی ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی درمدرسه راهنمایی دخترانه عذرا عراقی


با هدف آشنا ساختن دبیران دوره راهنمایی تحصیلی با چگونگی ساخت محتوا ونرم افزار آموزشی باحضور جمعی از دبیران این مقطع آموزشی دوره ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی درمدرسه راهنمایی دخترانه عذرا عراقی آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمان برگزار شد.


رضا رضایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان ضمن بازدید از این کلاس از نزدیک در جریان چگونگی برگزاری این دوره ی آموزشی قرار گرفت و ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دوره ها درمدارس از برگزار کنندگان آن تقدیر و تشکر کرد.

وی از همگان خواست خود را به علم روز مجهز نمایند واز امکانات و وسایل موجود حداکثر استفاده را بنمایند.

وی از همگان خواست خود را به علم روز مجهز نمایند واز امکانات و وسایل موجود حداکثر استفاده را بنمایند.

ایشان درجریان بازدید خود از کلاس های موضوعی ، آزمایشگاه و سالن چند منظوره ی این آموزشگاه نیز بازدید بعمل آورده و رهنمودهای لازم را ارائه دادند.


منبع: اداره کل آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان