Desktop and Explorer < Security حذف منوی Fileاز پنجرهExplorer( در تمام ویندوزها ) از این تنظیمات برای حذف گزینه File نوار ابزار پنجرهExplorer استفاده می شود . رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذف منوی Fileاز پنجرهExplorer( در تمام ویندوزها )


ازاین تنظیمات برای حذف گزینه File نوار ابزار پنجرهExplorer استفاده می شود .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید. سپس مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی کرده و یا آن را Log offکنید.

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
Value Name: NoFileMenu
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)  

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.