Desktop and Explorer < Security حذف زبانه Hardware( در ویندوز2000/XP) این تنظیمات زبانه Hardware را از عناوین موجود درControl Panel و مشخصات درایو محلی حذف می کند. رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذف زبانهHardware( در ویندوز2000/XP)


این تنظیمات زبانه Hardware را از عناوین موجود درControl Panel و مشخصات درایو محلی حذف می کند.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید. سپس مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی کرده و یا آن را Log offکنید.

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
Value Name: NoHardwareTab
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = default, 1 = enable restriction) 

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.