Desktop and Explorer < Security ممانعت از اجرایScreen Saver( در ویندوز2000/XP) از این محدودیت برای تعیین اجرا و یا توقف Screen Saver استفاده می شود .. همچنین تنظیمات مربوط بهScreen Saver غیر فعال می شود ، بطوریک...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ممانعت از اجرای Screen Saver ( در ویندوز 2000/XP)

از این محدودیت برای تعیین اجرا و یا توقف Screen Saver استفاده می شود .. همچنین تنظیمات مربوط به Screen Saver غیر فعال می شود ، بطوریکه کاربران نمی توانند گزینه های آن را تغییر دهند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدار DWORD جدید با نام "ScreenSaveActive" ایجاد کنید. سپس مقدار آن را برابر "0" قرار دهید تا Screen Saver غیر فعال شود .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راه اندازی کنید .

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\
Desktop]
Value Name: ScreenSaveActive, SCRNSAVE.EXE
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disable screen savers, 1 = default)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.