Desktop and Explorer < Security فعال کردن تنظیمات پیشرفته مربوط بهSharingوSecurity(در ویندوزXP Professional) این گزینه برای فعال کردن توانایی کنترل پیشرفته در مجوزهای مربوط به NTFS در فایل های داخلی و یا مشترک استفاد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعال کردن تنظیمات پیشرفتهمربوط بهSharingوSecurity(در ویندوزXP Professional)

این گزینه برای فعال کردن توانایی کنترل پیشرفته در مجوزهای مربوط به NTFS در فایل های داخلی و یا مشترک استفاده می شود .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید. سپس مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی کرده و یا آن را Log offکنید.

Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Lsa]
Value Name: ForceGuest
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (1 = default, 0 = advanced permissions)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.