• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :
رجیستری ویندوز (Display)

محدود کردن دسترسی  به Desktop Theme  ( در ویندوزXP)
اینویژگی دسترسی بهDesktop Theme ازجملهتنظیمات مربوط به  Widowsstyles, buttons, schemes و fonts را محدود می سازد .

 

مخفی کردن صفحه  Display Settings ( تمام ویندوز ها )
این ویژگی صفحه Settings ای را که تنظیمات نمایش صفحه را کنترل می کند خفی می سازد .


مخفی کردن صفحهScreen Saver ( تمام ویندوز ها )
این تنظیمات دسترسی به تنظیمات صفحه Screen Saver را محدود می سازد و از این رو کاربران قادر به  تغییر در این تنظیمات نخواهند بود .


مخفی کردن صفحه تنظیمات تصویر زمینه ( تمام ویندوز ها )
این گزینه دسترسی کاربران را به امکان تغییر در تصویر زمینه محدود می سازد .


مخفی کردن صفحهAppearance( تمام ویندوز ها)
بافعال شدن این تنظیمات ، صفحه تنظیمAppearance نمایش داده نمی شود.

UserName