تبیان، دستیار زندگی
به منظور بررسی مسائل حقوقی و مزایا، انتقالات سال آینده، تحول اداری، امور استخدامی و امور بازنشستگی همایش یکروزه مسئولین امور اداری نواحی و مناطق استان اصفهان در محل سالن اجتماعات خانه معلم شماره سه برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردهمایی مسئولین اداری آموزش و پرورش نواحی و مناطق اصفهان

گردهمایی مسئولین اداری آموزش و پرورش نواحی و مناطق اصفهان


به منظور بررسی مسائل حقوقی و مزایا، انتقالات سال آینده، تحول اداری، امور استخدامی و امور بازنشستگی همایش یکروزه مسئولین امور اداری نواحی و مناطق استان اصفهان در محل سالن اجتماعات خانه معلم شماره سه برگزار شد.


در این جلسه سید کمال خشوعی معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ضمن تاکید بر بررسی کلیه پرونده های همکاران، برطرف نمودن نواقص احتمالی و ایجاد سامانه پیشنهادات اشاره داشت و از تمامی فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش استان خواست ضمن مراجعه به سامانه پیشنهادات، نظرات خود را در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی، اداری و مالی ارائه کنند تا از نظرات فرهنگیان در بهبود کیفیت امور استفاده شود.

مسائل مربوط به امور دعاوی و همچنین قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه مسائل مربوط به امور دعاوی و همچنین قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان